Vattenläget i länet 12.30

Vattennivåerna i de översvämmande vattendragen i länet har legat still på de flesta håll under morgonen och förmiddagen, och på flera håll har vattnet också sakta börjat sjunka undan.
I Härnösand har kommunen stängt den informationscentral dit folk kunna ringa för att få information om vattenläget. Längs Sättnaån står flera stugor som underminerats av vattnet och det finns risk för att några av dem ska ramla. Räddningstjänstens arbetar nu med att bort träd och jord som ramlar ner när vattnet sjunker undan och täpper till ån. Under eftermiddagen besöker statsminister Göran Persson några platser vid Ljungan och Marmen som drabbats av översvämningar.