Översiktplan utan översvämning

Många kommuner, bland annat Sollefteå och Ånge har inte tagit upp risken för översvämningar i sina översiktsplaner, det visar en rapport från Boverket som radio Västernorrland berättade om i går.
Och det beror på att förra årets och årets översvämningar är så ovanliga, enligt Sten Ove Danielsson, kommunalråd i Ånge, som tycker det är viktigt att ta med de bitarna i nästa översiktsplanering som görs för kommunen. I Ånge arbetar kommunen nu med en ny översiktsplan, som styr hur mark och vattenområden inom kommunen ska användas.