Ryssar får praktik i norrlän

Under det här året kommer minst 100 praktikanter från Ryssland att erbjudas utbildning i ledarskap och därefter tre veckors praktik i Sverige.
30 av praktikanterna kommer att placeras i företag i något av de fyra nordligaste länen. Bakom projektet står det SIDA finansierade utbildnings- och praktik programmet Nordpraktik - New Managers for Russia. Syftet är att skaffa en direktkontakt på den ryska marknaden.