Förordar starkare strandskydd

Länsstyrelsen vill utöka strandskyddet på Gotland, och införa ett byggnadsförbud som gäller 500 meter från strandkanten.
I en kartläggning av strandskyddsbestämmelserna som skickats till Naturvårdsverket förordar länsstyrelsen en lagändring till ett grundskydd på minst 300 meter. För att minska avståndet skulle det då finnas mycket speciella skäl. Idag är det generella strandskyddet 100 meter för områden av riksintresse för naturvården eller kulturminnesvården. På Fårö, Östergarnslandet och Sudret är strandskyddet 300 meter.