Pakistan diskuterar USA:s krav

Ledningen i Pakistan sade på lördagen att landet stöder alla FN:s säkerhetsråds resolutioner om att bekämpa terrorism. Men det är oklart hur Pakistan ställer sig till USA:s krav, bland annat om att få använda Pakistans luftrum i samband med en eventuell attack mot Afghanistan.
USA:s utrikesminister Colin Powell sade att Pakistan lovat att landet ska gå USA till mötes ''med vad som än krävs''. Men från pakistanskt håll betonades att man inte kommer att delta i några militära insatser utanför sina gränser, och att relationerna till grannlandet Afghanistan, där Usama Bin Laden som är huvudmisstänkt i USA för terrordåden i USA tros vistas, är goda. Pakistan har haft goda relationer med de styrande talibanerna i Afghanistan, och ett beslut att hjälpa USA att bekämpa talibanerna och deras skyddsling Usama Bin Laden, riskerar att leda till omfattande protester i Pakistan.