Människans utsläpp bakom skyfall och översvämningar

Från England rapporteras om de värsta översvämningarna på 60 år och i Kina är läget ännu värre. Också i Sverige, särskilt de södra delarna, har det ju varit väldigt regnigt i sommar. Men vad beror skyfallen på? Är de normala, eller har de med våra utsläpp och den globala uppvärmningen att göra?

Senast i vintras sa svenska klimatexperter till Vetenskapsradion att vinterns översvämningar i Västsverige troligen kunde kopplas till den globala uppvärmningen.

Men en brist har varit att de flesta antaganden om mer regn på grund av global uppvärmning bygger på datorberäkningar, och inte faktiska observationer.

Men nu presenterar den kanadabaserade forskaren Francis Zwiers nya data som visar ett samband just mellan våra utsläpp och ökade regnmängder i vår del av världen.

Jämfört regnmätningar

Sambandet har Francis Zwiers kunnat visa genom att jämföra regnmätningar mellan 1925 och 1999 med 14 stora datorsimuleringar av den globala uppvärmningen.

Nu vill han gå vidare och och undersöka om det är växthusgaser eller spraymoln med föroreningar, så kallade aerosoler, som påverkar nederbörden på jorden mest för det vet man ännu inte.
– En viktig fråga kring mänsklig påverkan på klimatet är hur mycket beror på växthusgaser och hur mycket beror på aorosoler. Det är en fråga vi inte har svar på än, säger han.

Francis Zwiers är klimatforskare vid det kanadensiska centret för klimatmodellering och analys och studien presenteras i tidskriften Nature.

Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se