Boverkets bidrag räcker inte

Bara hälften av dom som sökt det statliga investeringsbidraget till nybyggnad av hyresbostäder kommer att få pengar.
Enligt Boverket räcker bidragspengarna till cirka 1000 lägenhetsbyggen och totalt i landet har bidrag sökts för drygt 2000 lägenheter. I sörmland har man sökt bidrag för 138 lägenheter, men hur många lägenhetsbyggen i Sörmland, som får bidraget är alltså osäkert.