Ljusnan sjunker undan

Precis som förutspått nådde i natt Ljusnans vattennivå i Bollnäs sitt maximum och vattnet sjunker nu i sjön Varpen. Istället stiger Voxnan med en förväntad kulmen i Voxsjön under söndagen. Voxnans vattennivåer är emellertid halvmetern under fjolårets och Räddningstjänsten som dragit ned beredskapen i Bollnäs räknar inte längre med några större översvämningsproblem.