Stabiliserat vattenläge

Läget i de översvämmade delarna av länet har stabiliserats. I sjöarna Marmen och Stödesjön i nedre Ljungan sjunker vattnet långsamt, men är fortfarande högt över sin normala nivå.
Räddningstjänsten fortsätter under söndagen att röja bort fördämningar som har skapats i Sättnaån. Även i Ånge, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå har läget stabiliserats. Fortfarande är 18 vägar avstängda, och det är begränsad framkomlighet på ett 30-tal vägar.