Kritik mot Komvux i Järfälla

I Järfälla är många elever på Komvux starkt kritiska till undervisningen. Orsaken är att stor del av undervisningen numera bedrivs på distans.
Komvux i Järfälla drivs sen terminsstarten på entreprenad av företaget Liber Hermods. En stor del av undervisningen sker på distans, utan lärare. Det är många komvuxelever kritiska till. Elevrådsordföranden Calle Rådvik säger till Radio Stockholm att det här lett till att många elever inte klarar studierna. Anita micko (fp), ordförande i utbildningsnämnden, medger att upphandlingen haft problem. Nu ska kommunen kräva att Liber Hermods åtgärdar bristerna i undervisningen, säger hon.