Ny Norrlandsjärnväg utreds

Regeringen beslutade på torsdagen att ge Banverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny järnväg mellan Umeå och Haparanda, kallad Norrbottniabanan.
Beslutet är ett resultat av den politiska uppgörelsen mellan miljöpartiet och socialdemokraterna efter höstens riksdagsval. Banverket ska utreda vilka kostnader Norrbottniabanan medför, och vilka effekter den får för samhället. Frågan om vilka etapper ett eventuellt bygge ska belysas i utredningen, och var byggstart är lämpligast.