Vill göra färjan till en kongresshall

"Bygg om en av de nuvarande Gotlandsfärjorna till en flytande kongresshall. Det skulle spara pengar åt kommunen och ge en mer flexibel kongresshall". Det föreslår miljöpartisten Torgny Lihnell i en motion till kommunfullmäktige.
Att bygga en Kongresshall i Visby skulle, enligt Torgny Lihnell, kosta 137 miljoner, varav kommunen skulle stå för 55. Nu föreslår han att kommunen istället köper en av dagens Gotlandsfärjor, när de ersätts av de nya snabbfärjorna. Enligt Lihnell skulle priset på en färja ligga runt 50 miljoner kronor, det skulle skapa utrymme för en ombyggnad för upp till 90 miljoner kronor. Med en flytande kongresshall skulle kommunen också få en mer flexibel lösning och den attraktiva tomtmarken vid Almedalen skulle istället kunna användas till en utbyggnad av Högskolan.