Konsulent för mångkultur i Sörmland

Sörmland ska inrätta en kulturkonsulent för att stötta mångkulturen i länet. Det står klart sedan regeringen beviljat Landstinget 350 000 kronor i bidrag för detta.
Syftet är att konsulenten ska öka kunskapen om minoritetskulturer och bidra med praktisk hjälp att söka ekonomiskt stöd. Förhoppningen är att olika kulturers yttringar ska korsbefruktas säger Tord Domargård är kultur- och utbildningschef i Landstinget i Sörmland. Sörmlands landsting är en av fyra regioner i landet som får statsbidrag för att inrätta en kuturkonsulent.