Få godkända friskolor startar verksamheten

Mindre än hälften av de friskolor som fått tillstånd av Skolverket att bedriva undervisning i år har startat. Svårigheter att hitta lokaler och för lite tid till att rekrytera elever är skälen enligt skolorna själva. Därför vill Skolverket att tillstånden ska delas ut tidigare än i dag.
En bra idé, tycker Agneta Rythén som är vice vd för utbildningsföretaget Infokomp: – Vi är i Malmö, vi är i Göteborg, i Västerås och i Södertälje. Har ni använt de tillstånd som ni har fått från skolverket? – Vi har några tillstånd som är vilande, där vi kommer att starta till nästa höst. Ofta handlar det om att vi får besked så pass sent eftersom det är en lång process. Och att söka tillstånd men inte starta är väldigt vanligt, berättar Birgitta Fredander som är enhetschef på Skolverket: – I år har vi sett att det är ungefär 40 procent som har startat av dem som vi godkänt för start i höst. Är inte det väldigt lite? – Jo, alldeles för lite. Skolverket har godkänt 114 fristående gymasnieskolor för start denna höst. Bara 54 har startat. Och av dom 147 fristående grundskolor som godkänts har klockan bara ringt in på 53. Enligt skolorna själva är svårigheter att hitta lokaler och för lite tid till att rekrytera elever de främsta orsakerna. I dag kommer beskedet om en skolan godkänts eller inte först sent på hösten året före skolstarten. Det vill Skolverket ändra på, säger Birgitta Fredander: – Vi funderar på att skriva till regeringen och be att man istället ändrar så att man kommer in före första februari istället för före första april som det gäller nu.
Anders Kilander