Dålig hygien på restauranger

Många restaurangkök i länet har bristande hygien. En ny undersökning visar att bara fem av femtio inspekterade restauranger i länet fick godkänt.
Undersökningen har gjorts av länsstyrelsen och gäller alla länets kommuner utom Enköping och resultatet är dystert för restaurangbesökarna. Av 50 inspekterade restauranger fick bara fem godkänt och 26 fick en mindre anmärkning. 19 stycken hade så allvarliga brister i hygienen att det krävdes en ny kontroll efter städning. I tre av dessa fall var bristerna så stora att restaurangerna omedelbart fick stängas. Dom tre som fick stängas ligger alla i Uppsala och var storköket Medirest, Pizzeria Expressen och Restaurang Java. När det gäller Medirest stängdes köket eftersom lösningsmedel samtidigt hanterades i lokalen vid en renovering, vilket är mycket olämpligt. Å när miljökontoret kom till Restaurang Java låg det bland annat varor och flöt i källaren efter en vattenläcka. Bristerna har åtgärdats och restaurangerna fick öppna igen när det var klart.