Höjd skatt i Norrtälje

Skatten i Norrtälje kommun höjs med 49 öre nästa år. Det är för att få balans i budgeten och komma till rätta med dom ökade kostnaderna inom framför allt omsorgssektorn.
- Kommunen har fler äldre, fler som behöver stöd och fler elever på gymnasiet, det säger Arne Appel som är budgetchef på Norrtälje kommun till Upplandsnytt. Inför budgetåret 2003 har Norrtälje kommun ett underskott på 26 miljoner som ska hämtas in på två år. Även Landstingsskatten höjs med 1 krona och 30 öre. Skattehöjningen blir då sammanlagt 1 krona och 79 öre till nästa år.