”USA har inga bevis mot Irak”

Scott Ritter, före detta vapeninspektör för FN i Irak, är i sin nya bok, Krig mot Irak, mycket kritisk mot USA:s Irakpolitik.
I Irak återupptas nästa vecka FN:s vapeninspektioner som kan komma att avgöra om det blir krig mot landet eller inte. De tidigare vapeninspektörerna lämnade Irak för fyra år sedan efter sju års arbete på nittiotalet när stora mängder massförstörelsevapen oskadliggjordes. Den mest omtalade av inspektörerna då var veteranen i den amerikanska marinkåren Scott Ritter, som i dag väcker internationell uppmärksamhet genom sitt motstånd mot USA:s Irakpolitik. På torsdagen var han i Stockholm för att lansera sin bok, Krig mot Irak. – Krig måste komma i absolut sista rummet, säger Scott Ritter, som inte anser att Irak utgör ett hot som rättfärdigar krig. Det som gör att hans kampanj mot USA:s Irakpolitik väcker så stor uppmärksamhet är att han för fyra år sedan, under de tidigare vapeninspektionerna betraktades som en hök, inte minst när han avgick i protest mot att Säkerhetsrådet inte satte kraft bakom orden när Irak motarbetade inspektörerna. I dag säger Scott Ritter att den amerikanska regeringen går händelserna i förväg när den utan bevis påstår att Irak har massförstörelsevapen. Scott Ritters trovärdighet har blivit ifrågasatt i internationell press sedan hans produktionsbolag tog emot pengar från en Saddamvänlig irak-amerikan för att göra en USA-kritisk dokumentärfilm. – Men det var inte irakiska pengar – i så fall hade jag suttit i fängelse, säger Scott Ritter. Scott Ritter kan inte utesluta att Irak har massförstörelsevapen, men i så fall kommer de att hittas av dagens vapeninspektörer – det är deras mest berömde föregångare förvissad om.
Titti Nylander