”Positivt stänga flyktingförläggning”

Förhandlingarna om en gemensam asylpolitik inom EU, är nu i ett intensivt skede. Frankrike och Storbritannien har kommit överens om att försöka hejda flyktingströmmarna över Engelska kanalen genom att stänga flyktingförläggningen utanför Calais. (Ekot)
– Den franska åtgärden att stänga Sangatte, den tror jag är någonting positivt på det sättet att man bestämt sig för att inte skjuta över problemet på varandra utan börja samverka, säger migrationsminister Jan O Karlsson. Flyktingströmmarna vänder sig i första hand till de EU-medlemmar som har något generösare asylregler eller där det är lättare att gömma sig. Sverige har märkt av detta, åtminstone beror en del av ökningen av asylsökande här på Danmarks hårdare regler. Den gemensamma asylpolitiken inom EU ska bland annat innebära att en flykting måste söka asyl i det första EU-land han eller hon kommer till. Här ska bland annat EU:s gemensamma databas med fingeravtryck underlätta att fastställa det. Det här kommer dock att betyda att EU-medlemmarna i södra Europa kommer att få ett mycket hårdare tryck eftersom dom flesta asylsökande först kommer till Italien, Grekland eller Spanien, men reser vidare norrut för att söka asyl i andra länder. – I Grekland finns det idag ungefär en miljon människor som har kommit in irreguljärt i Grekland. Men det är bara 5000 asylsökande, resten fortsätter. Kanske vi ska hjälpa grekerna, om de är beredda att ställa upp och ta ett större ansvar, istället för att både ha det inhumana att människor ska hålla på att kämpa sig fram och hänvisas till flyktingsmugglare, och dessutom belasta vårt asylsystem så att det blir sämre.
Christina Gustafsson