SLU får stöd av jordbruksverket

Efter uppvaktningen i riksdagen från både Veterinärförbundet och studenterna på Lantbruksuniversitetet så ger nu socialdemokraternas ledande namn i jordbruksutskottet, Sinikka Bolin, ett positivt besked till veterinärutbildningen.
Hon kommer att göra vad hon kan för att det ska finnas tillräckliga resurser för en bra veterinärutbildning i Uppsala. Men hon kritiserar samtidigt Lantbruksuniversitets ledning för att man inte slagit larm tidigare om den svåra ekonomiska situationen. P O Renkvist universitetsdirektör på SLU erkänner att de borde ha anmält det förut, men han är nöjd med att SLU nu verkar få bättre resurser.