Kyrkoval

För första gången på över 400 år håller Svenska kyrkan i dag egna direkta val som eget trossamfund skilt från staten. Kyrkovalet har tidigare haft mycket lågt valdeltagande. Senast, 1997, gick bara 10,2 proc av de röstberättigade till valurnorna. En siffra man hoppas kunna förbättra av fler skäl. En viktig orsak är oro för att ett lågt valdeltagande skulle gynna det främlingsfientliga Sverigedemokraterna som nu försöker ta plats i kyrkans riksdag och församlingar. Partiet motarbetar bl.a. en mångkulturell kyrka och det skulle räcka med strax över 2.400 röster i hela landet för att få en ledamot.