Högskoleansökningarna ökar igen

Ansökningarna till högskolan har ökat igen efter några års minskning - också Högskolan i Gävle har fått fler ansökningar i år. 300 fler har sökt fristående kurser till våren än i fjol, och likaså ansökningarna till utbildningsprogrammen har ökat.
Men det är färre elever i landet som söker högskolan direkt efter att de gått ut gymnasiet.