Sjukskrivningarna i länet ökar inte längre

Antalet sjukskrivningar i länet ökar inte längre. Det visar nya siffror från Riksförsäkringsverket. Från att ha haft en stadigt uppåtgående trend sedan i slutet av nittiotalet är sjukskrivningstakten sakta nedåtgående.
En anledning till förbättringen är att Försäkringskassan Gävleborg är en av få i landet som utnyttjar anslagen för samverkan till fullo. Hälso- och sjukvården, enskilda arbetsgivare och företagshälsovården är några man valt samverkar med och rehabilitering är en konkret åtgärd för att minska sjukskrivningarna.