Pensionsönskemål från kommunalråd

Avgående kommunalrådet i Motala Kaj Persson har lämnat in önskemål om sin pension till kommunens personalutskott, där han själv är ordförande.
Bland annat vill han att hans pension på närmare 7 000 kronor i månaden inte ska räknas ihop med en eventuell ersättning från arbetslöshetskassan, eftersom det minskar beloppet. Personalutskottet kommer att behandla frågan - utan att Kaj Persson är närvarande.