Stora telefonproblem i Linköping

Omfattande telefonproblem råder i Linköpingsområdet. Det är 5000 abonenter på landsbygden runt Linköping som inte kan ringa för att det fasta telefonnätet är ur funktion.
Mobiltelefonnätet ska dock fungera normalt. Felet beräknas vara avhjälpt vid 19.30 ikväll.