Billigt lasarett i Borås och Mark

Kostnadsutvecklingen mellan de olika sjukhusen i Västra Götalandsregionen varierar mycket kraftigt.
Under den senaste tioårsperioden har Borås och Skene lasarett haft den lägsta kostnadsutvecklingen, dvs kostnaden har inte ökat lika kraftigt som vid de andra sjukhusen. Högst kostnadsutveckling de senaste tio åren har lasaretten i Göteborgsområdet haft. Var orsaken ligger är oklar men det kan bero på att kostnaderna ökar vid organisationsförändringar.