Fynd exporterade till Stockholm

Viktiga historiska fynd i Sjuhärad försvinner till magasin i Stockholm.
Det finns inget museum som visar människans förhistoria i Sjuhärad. Det beklagar nu två personer och vill att politiker tar ett större ansvar för att Sjuhäradsborna får en historisk identitet. Margareta Persson, biträdande chef vid Borås museum, och Marie Östblom, projektledare vid Textilmuseet, efterlyser mer resurser för ett sådant museum.