Friad vårdare sparkades ändå

En vårdare på häktet i Uddevalla som friades från ett misstänkt brott av Tingsrätten har ändå blivit uppsagd efter ett besliut av Kriminalvårdens personalansvarsnämnd
För ett år sedan ringde vårdaren ett samtal på uppdrag av en intagen på häktet. Han satt på en avdelning med restriktioner och därför var det fel att ringa samtalet utan tillstånd från åklagare. Myndigheten polisanmälde vårdaren för tjänstefel, men denne friades av tingsrätten. Men trots detta har alltså personalansvarsnämnden nu beslutat att säga upp vårdaren. Fackförbundet Seko motsätter sig uppsägningen och kommer att driva frågan vidare skriver SECO-tidningen.