Nato varnar Irak

Vid försvarsalliansen Natos toppmöte i Prag var Irak en av diskussionsämnena på torsdagen. Och i ett uttalande varnar Nato Irak för ”allvarliga konsekvenser om inte landet samarbetar med FN”.
Irak har inte varit en huvudfråga på dagordningen för Natos toppmöte, men har uppenbarligen diskuterats intensivt vid informella överläggningar. USA har försökt att försäkra sig om Natoländers stöd vid ett eventuellt militärt angrepp. Men så långt går inte uttalandet vid mötet på torsdagen. Uttrycker sitt stöd för FN Nato begärnsar sig till att uttrycka sitt stöd för FN:s inspektionsarbete och varnar i allmänna ordalag för konsekvenser om Irak inte samarbetar. Resolutionen är en kompromiss och till exempel Tyskland har sagt att landet inte kommer att delta i något militärt angrepp. Också Frankrike tog på torsdagen avstånd från att vidta militära åtgärder. På det sättet är Natos uttalande en påminnelse om de sprickor som finns inom organisationen, trots den fasad av enighet som presenterades då man bjöd in sju östeuropeiska länder som medlemmar. Nato deltar inte i eventuellt krig Nato kommer uppenbarligen inte som organisaition att delta i ett eventuellt krig i Irak. I stället har USA här i Prag försökt att få stöd från ensilkda medlemsländer för ett aktivt deltagande, liksom från länder utanför Nato. För att ändå stärka Natos möjligheter att agera besöt man på torsdagen att upprätta en genemsam snabbinsatsstyrka på 20 000 man, som ska kunna sättas in var som helst i världen för att möta nya hot, bland annat internationell terrorism. Moderniserinng av militärstyrkorna Medlemsländerna åtog sig också att modernisera sina militära styrkor. Frågan nu blir om de här orden omsätts i handling och om regeringarna avsätter tillräckligt med pengar för detta. Tidigare på torsdagen inbjöd Nato sju länder, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slobvenien, Rumänien och Bulgarien, som nya medlemmar. De kommer formellt att gå med 2004. Beslutet är historiskt. Därigenom är det slut på Europas uppdelning i öst och väst, sa man på Nato-mötet.
Sten Sjöström, Prag