”Östersjön känsligt område”

Frågan om att klassa Östersjön som särskilt känsligt område har blivit ännu mer aktuell efter oljekatastrofen utanför Spaniens kust. Centern, kristdemokraterna och folkpartiet vill att miljö- och jordbruksutskottet ska ta initiativ till en begäran att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde.
– Det förekommer väldigt många transporter av farligt gods i Östersjön, och den här båten som förliste utanför den spanska kusten, den gick genom Östersjön. Olyckan kunde lika gärna ha hänt där, säger Roger Karlsson, centerpartistisk riksdagsman och ledamot i miljö och jordbruksutskottet. En utredning pågår också för alla Östersjöländer inom Helsingforskommissionen, som ska bli klar nästa år. Eventuellt kommer man att begära hos den Internationella sjöfartsorganisationen IMO att hela eller delar av Östersjön ska klassas som särskilt känsligt område. Roger Karlsson tror även att en ensidig klassning av områden i den svenska delen av Östersjön kan få betydelse. Fem klassade områden Hittills har IMO godkänt fem havsområden som särskilt känsliga. Det är bland annat Barriärrevet utanför Australien, ett område utanför Florida och det senaste, Wadehavet utanför den holländska kusten. Men frågan är vilka krav man kan ställa på fartygstrafiken. – Genom klassningen så kan man ställa krav på trafiken. Man kan ställa krav på dubbelskrov, den här båten som förliste hade enkelskrov. – Man kan ställa krav på så kallade miljölotsar, alltså en kontrollant som går på ett fartyg och kontrollerar att man klarar miljökraven, och följer med fartyget på rutten genom Östersjön, säger Roger Karlsson. För de fem områdena handlar det mest om rekommendationer, att man ska undvika vissa rutter, iaktta försiktighet och använda lots. Anne Christine Brusendorff, som arbetar med oljefrågor på Helsingforskommissionen säger till Ekot att det är tveksamt om man kan kräva dubbla skrov på tankfartygen innan det blir obligatoriskt 2015. Svenska sidan kan klassas Men i riksdagen kan det bli majoritet för en begäran om att klassa delar av Östersjön på den svenska sidan som ett särskilt känsligt område. Tidigare har även miljöpartiet, vänstern och moderaterna ställt sig bakom kravet i en riksdagsmotion under hösten. – Det är bara socialdemokraterna som hittills inte har haft den här linjen att Sverige skulle gå före. Jag tror att det finns en bra chans att få igenom det här, säger Roger Karlsson, centerpartiet.
Ingrid Gustavsson, Ekot