Treschow lovar resultat

Det drar ihop sig till ett avgörande i frågan om A-och B-aktierna i Ericsson. Det handlar alltså om rösträttsskillnaden mellan olika aktieägare, och efter en längre tids infekterad diskussion tillsattes en arbetsgrupp i våras med uppgift att utreda frågan. Ericssons styrelseordförande Michael Treschow säger till Ekonomiekot att gruppens förslag ska vara klart i god tid innan vårens bolagsstämma.
Ett avgörande närmar sig alltså och frågan är hur förslaget från arbetsgruppen kommer att se ut. Inför nyemissionen gjorde huvudägarna upp om att se över hela frågan efter kritik från fondbolagen, men också från stora utländska ägare, som krävde att få mer att säga till om i utbyte mot en garanti till stöd för emissionen. Det handlar om skillnaden mellan A - och B-aktierna, där A är 1000 gånger mer värd räknat i röster, och där gruppen sannolikt föreslår att skillnaden minskar till 10 mot ett. A-aktieägarna har i sin tur krävt kompensation när maktaktierna förlorar i värde. Arbetsgruppens förslag ska presenteras vid nästa bolagsstämma, och dess arbete har sannolikt blivit mindre svårt sedan beskedet kom att Tom Hedelius avgår ur styrelsen. Han pekas nämligen ut som den som hårdast har försvarat den gamla ordningen med A-och B-aktier.