Insiderbrott allt vanligare

Att göra pengar på information som kan påverka en aktiekurs, insiderbrott, blir allt vanligare i framtiden. Den bedömningen gör ekobrottsmyndigheten. För att bättre komma åt insiderbrotten bör kampen samordnas till ett ställe, och inte som i dag skötas från tre olika håll, anser Hans Schedin, chefsjurist på Finansinspektionen.
– Ekonomisk brottslighet är oerhört komplicerat. Dels är det ofta väldigt kompetenta människor som bedriver det, och dels ser de ut som du och jag. Det syns inte på en person som säljer och köper aktier att han har en massa information i huvudet, som han egentligen inte får utnyttja. – Jag tycker att vi skulle tjäna på att vara mer professionella, och samla allt på ett ställe, säger Hans Schedin. Snabbt frysa tillgångar Ekonomiska brott, och ofta då insiderbrott, beskrivs ofta som ett tröstlöst arbete. Där det är svårt, nästan omöjligt, att bevisa att en person utnyttjat sina kunskaper om ett företag för att göra egna förtjänster. Men förändringar är på gång, EU har lagt fram ett nytt direktiv för att effektivisera brottsbekämpningen i medlemsländerna, och det ska nu genomföras i Sverige. Bland annat ska det bli möjligt att snabbt kunna frysa tillgångar hos misstänkta personer. Tre olika instanser Idag är det tre instanser som bevakar insiderhandel, förutom Finansinspektionen så har Stockholmsbörsen en egen övervakning och det är Ekobrottsmyndigheten, EBM, som gör förundersökningar och väcker åtal. Men det här är ett otympligt system så måste förenklas om jakten på brottlingarna ska bli effektiv, anser Hans Schedin, som vill att uppgifterna koncentreras till finansinspektionen. – Du kan tänka dig att du sitter och tittar på skärmen, och det händer något speciellt, en kursrörelse som man vanligtvis ser på börsen. Sitter vi där hos oss då kan vi omedelbart undersöka. – Vi kan ta reda på vilka som är slutkunder, och det kan inte börsen göra på samma sätt. Får vi reda på en person, och om vi har åklkagarkompetens, då kan vi besluta om straffåtgärder, husrannsakan etcetera. Det skulle vi kunna göra samma dag. Idag tar en sådan process en månad, det tar så lång tid, säger Hans Schedin, chefsjurist vid Finansinspektionen.
Sören Granath, Ekot