Internationella sjuktransporter kritiseras

Sjukvården gjorde inte fel när ett tvillingpar, som inte fick plats på sjukhus i Sverige, avled i samband med en förlossning i Åbo i somras. Det anser Socialsstyrelsen som har utrett fallet. Däremot bör sjukvården och andra myndigheter ta fram rutiner för hur internationella transporter sköts, enligt utredningen.
– Det medicinska agerandet har varit korrekt i varje enskild situation såsom vi har kunnat se. Däremot så kan man i efterhand konstatera att det kunde ha funnits en bättre kvalitet i mottagandet när patienten kom hem, säger Dan Andersson, chef för socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro. Det var i somras som en kvinna gravid med tvillingar sökte vård på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Eftersom det var ett komplicerat fall skickades hon vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men där hade man inte plats för kvinnan så hon flögs vidare med helikopter till universitetssjukhuset i Åbo i Finland. Dåligt mottagande I samband med förlossningen med akut kejsarsnitt dog de båda tvillingarna. Socialstyrelsen hävdar att flytten av mamman inte påverkat utgången av förlossningen men att det givetvis varit mycket påfrestande för båda föräldrarna. Efter förlossningen tog föräldrarna på egen begäran med sig de döda barnen på vanligt reguljärflyg hem till Sverige. Men vid mottagandet i Sverige gick det sedan fel. Ambulansen som skickats hittade inte föräldrarna som istället togs omhand av tull och polis. – De problemen var ju att det inte fanns någon som mötte upp när man hade förväntat sig det. Det uppstod ju en villervalla och en ängslan och en oro för vad som skulle hända, och var de skulle ta vägen, säger Dan Andersson. Kaotisk hemresa Det hela slutade med att paret tog en taxi hem till Eskilstuna och Mälarsjukhuset. Enligt Socialstyrelsen har inte föräldrarna klagat på den medicinska behandlingen men de upplevde hemresan som kaotisk. Socialstyrelsen hävdar alltså att sjukvården inte gjort fel, men att det saknas rutiner för komplicerade internationella sjuktransporter och att sådana måste tas fram. – Jag tror att händelsen måste diskuteras av alla berörda. Både av sjukvården och andra inblandade myndigheter, så att man kan säkerställa att passagerare som kommer, med de här förutsättningarna, att de också får ett gott psykosocialt stöd, säger Dan Andersson.
Max Carlgren, Ekot, i samarbete med SR Södermanland