Arbetsförmedlingen tappar mark

Arbetsförmedlingen har minskat i betydelse för länets arbetslösa. Det säger Länsarbetsnämndens utredare Robert Brandt till Radio Gävleborg. Orsaken är att bara en fjärdedel av av alla lediga jobb förmedlas via arbetsförmedlingen idag. Nästan lika många lediga jobb tillsätts med hjälp av arbetsgivarens släkt och vänner. Den återstående hälften av alla som får ett nytt arbete går via bemanningsföretag.