Flytt kan ge flyktingar jobb

Flyktingar kan förbättra sin situation avsevärt genom att flytta, framför allt till industrikommuner, där det finns jobb. Genom att inte stanna kvar i sin ursprungskommun minskar flyktingarna sitt bidragsberoende. Detta enligt en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Integrationsverket.
– Istället för att vara kvar i sin initiala kommun och fortsätta vara beroende av försörjningsstöd, så flyttar man till en ort där arbete finns. Bland de som faktiskt väljer att byta bostadsort så faller berondet av försörjningsstöd snabbare än de som väljer att bo kvar i sin ursprungskommun, säger Mats Hammarstedt, universitetslektor i nationalekonomi vid Växjö universitet, och den som skrivit rapporten. Flytt lyckat Att rent geografiskt flytta på sig, kan alltså bli ett lyckokast för flyktingarna. Framför allt om flyktingarna flyttar till en så kallad industrikommun. Det vill säga i en kommun som domineras av industritillverkning. De flyktingarna klarar sig i högre utsträckning utan bidrag och ersättningar än de flyktingar som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en ny rapport där man studerat de flyktingar som kom till Sverige 1998. Det handlar om 12 000 flyktingar och rapportförfattaren Mats Hammarstedt förklarar trenden med att arbetsmarknaden i industrikommuner gynnar flyktingar. – Ofta är det ju enklare jobb där som flyktingar, som inte bott så långt tid i Sverige, kan klara utan så goda svenskakunskaper. Där man kan klara sig utan att kommunicera. – I storstäderna så är oftast jobben mer tjänsteinriktade, så att man behöver bättre kunskaper i svenska, så att man måste kunna kommunicera på olika sätt för att klara sig. Det klarar oftast inte nyanlända invandrare, säger Mats Hammarstedt. Går åt motsatt håll Men trots att livet förbättras för flyktingarna när de flyttar från storstäderna så är det fortfarande så att den stora förflyttningen sker bort från småkommuner och glesbygd. I storstäder kostar det i genomsnitt 46 000 kronor per flykting för kommunen det året flyktingen anländer. Och det ska jämföras med 27 000 i en industrikommun. Södertälje har tröttnat Och en kommun som tröttnat på att ta emot ett stort antal flyktingar är Södertälje, som kräver hårdare tag från regeringen. Vi hör socialdemokraten Anders Lago, som är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. – Jag är kritisk mot hur staten hanterar flyktingmottagandet. Utan här får kommunerna ta ett mycket stort ansvar själva, säger Anders Lago. Vad skulle ni vilja ha hjälp med från staten? – Vi har ju tillsammans med ett antal andra kommuner under många år drivit den här frågan om man verkligen ska ha en fri bosättning, innan man invandrar till Sverige, oavsett om man är flykting eller på annat sätt. – Jag tycker att det är nödvändigt att se över regelverket. Jag tror att åtminstone i början, när man kommer som ny till Sverige, så kanske det är så att vi får en styrd flyktingpolitik, säger Anders Lago.
Anna Tibblin Hansson, Ekot