Israelisk militär ockuperar Betlehem

sraelska stryrkor har åter gått in i Betlehem som vedergällning för det palestinska självmordsattentatet i Jerusalem på torsdagsmorgonen där 11 israeler dödades.
Enligt vittnesuppgifter gick de första israeliska styrkorna in i staden söderifrån och soldater omringade ett flyktingläger i utkanten av Betlehem, men det fanns inga rapporter om våldsamheter. Israel lämnade Betlehem i augusti då man kom överens med palestinska förhandlare om att överlämna staden för att se om de palestinska myndigheterna skulle lyckas förhindra terrorattacker. Torsdagsmorgonens självmordsbombaren bodde i Betlehem, och Israel förklarade därför överrenskommelsen upphävd.