Åmselemöte

Byborna i Åmsele hade förberedande träff i går för att diskutera skolans framtid.
Lägg ner skolan i Åmsele. Den rekommendationen beslutade i tisdags barnomsorg- och utbildningsnämnden i Vindeln att rikta till kommunfullmäktige, som får avgöra frågan i slutändan. I går samlades några av skolans elever och föräldrar för att lägga upp framtidsstrategin. Bland annat övervägs möjligheten att starta en friskola men Lennart Wahlgqvist, ordförande i Åmsele samhällsnämnd, säger att han tror att barnunderlaget i själva Åmsele nte räcker till för en friskola. Fler orter runt om måste till för att bredda underlaget, säger han. På torsdag ska samhällsnämnden hålla möte för att diskutera frågan.