Mindre pengar till skolböcker

Det köps in allt färre skolböcker till våra skolelever. Det visar en kartläggning som Radio Väst har gjort. Bengtsfors är den kommun som har dragit ner mest på bokinköpen i vårt område. Sedan 1996 har Bengtsfors halverat sin bokbudget från 800 000 till 400 000 kronor. Många skolor har problem med trasiga och inaktuella läroböcker. I snitt lägger kommunerna i vårt område 380 kronor per elev och läsår. En bok i samhällskunskap kostar cirka 250 kronor.