Ryssland accepterar Natoutvidgning

Kritiken från Ryssland för Natos östutvidgning uteblev den här gången. Tidigare har landet protesterat högljutt när Polen, Ungern och Tjeckien togs med i Atlantpakten. Nu accepterar man att de forna sovjetrepublikerna vid Östersjön går med i Nato.
Det var ett nytt historiskt steg som togs på torsdagen i Prag när NATO även bjöd in de baltiska förre detta sovjetstaterna som medlemmar. Det som var otänkbart för bara några år sedan från Kremls sida, ses närmast som en självklarhet i dag. Och Nato-utvidgningen kommer inte att bli den stora frågan mellan de båda presidenterna Bush och Putin när de träffas i S:t Petersburg. Visserligen har Moskva krävt någon sorts garanti om att NATO-utvidgningen inte ska påverka Rysslands säkerhet – en garanti som Bush redan på förhand lovat ge vid mötet. Men efter att den muntliga garantin getts om att de nya NATO-medlemmarna inte ska rikta sina vapen mot Ryssland så blir den frågan utagerad. För Putins del blir diskussionerna om Irak långt viktigare. Där har Ryssland enorma ekonomiska intressen att bevaka. Och där har den amerikanske presidenten redan uttalat sig om att USA tänker ta hänsyn till de ryska ekonomiska intressena i Irak även om och när Saddam Hussein störtats från makten. Om nu sådana uttalanden nu räcker för att lugna Moskva återstår att se. I slutändan vet Moskva att även amerikanska oljeintressen står startberedda att ge sig in på den Irakiska lukrativa oljemarkanden så småningom. En annan fråga somsäkert kommer att tas upp på ett eller annat sätt är Tjetjenien. På senare tid har inte minst västeuropeerna försökt få upp Tjetjenienfrågan på dagordningen. Vid toppmötet i Bryssel mellan EU och Ryssland nyligen försökte en mycket irriterad Putin avstyra diskussionerna om Tjetjenien. Men den här gången när han möter Bush så blir Tjetjenien inte någon huvudfråga. För USA har på senare tid i allt högre utsträckning släppt frågan om Rysslands krig i Tjetjenien och till och med mer eller mindre tagit sin hand från den tjetjenske separatistledaren Aslan Maskhadov, som ryssarna klassar som terrorist och en person som man inte kan förhandla med. För USA är ett ryskt stöd i Irak långt viktigare än Tjetjenien för tillfället. Och när nu Ryssland avstod från att framföra kritik i fråga om NATO-utvidgningen så kommer säkert Bush också att tona ned Tjetjenienfrågan.
Vladislav Savic Moskva