Bakläxa för Uddevalla kommun

Elever i friskolor har samma rätt till betald skolskjuts som elever i kommunala skolor. Det har länsrätten nu fastställt. I juni beslöt barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla att INTE ge friskoleelever den rätten, ett beslut som överklagades av kristdemokraten Hans Jonasson och flera friskolor. Och nu får dom alltså rätt av länsräten, som konstaterar att nämndens beslut strider mot likställighetsprincipen - att barn- och utbildningsnämndens beslut innebär en särbehandling.