Boliden stäms på 900 miljoner kronor

Efterspelet efter dammolyckan vid Bolidens gruva i Spanien 1998 fortsätter. Boliden stäms nu på runt 800 miljoner kronor av den andalusiska regionregeringen. - Kraven saknar grund och Boliden kommer inte lida någon ekonomisk skada, säger Ulf Söderström, Bolidens informationsdirektör.
När dammen vid Bolidens bly- och zinkgruva i Los Frailes i södra Spanien brast 1998 rann flera miljoner kubikmeter giftigt avfallsvatten ut i floden Guadimar och dödade mängder av fisk och fåglar. Saneringen av området har kostat flera hundra miljoner kronor och det spanska miljödepartementet har tidigare stämt Boliden på drygt 400 miljoner kronor. Nu vill även regeringen i Andalusien ha ersättning från bolaget för de kostnader man haft för uppstädningen efter miljökatastrofen. Stämningsansökan var delvis väntad, men Boliden avvisar helt ersättningskraven. - Det har varit en omfattande brottmålsutredning kring dammolyckan och Boliden har friats helt och fullt från ansvar i den här frågan, säger Ulf Söderström. Enligt honom är det som nu sker nere i Spanien ett politiskt spel och i sak är kraven grundlösa. Boliden har i sin tur inlett en skadeståndsprocess mot det spanska byggbolaget Dragados, som pekats ut som ansvarigt för olyckan. I december kommer den formella stämningsansökan att lämnas in och ersättningskravet kommer då att vara på minst en miljard kronor. Boliden förbereder också ett överklagande av det spanska miljödepartementets stämningsansökan. Bolidens gruvverksamhet i södra Spanien är numera helt avvecklad.