Oklar framtid för prästgård

Frågan om Vamlingbo prästgård ska säljas är ännu inte avgjord. Vid sitt senaste möte i förra veckan beslutade ett oenigt kyrkofullmäktige i Öja att bordlägga ärendet till sitt nästa budgetsammanträde.
Tre ledamöter röstade för att ärendet i stället skulle bordläggas tills det nya kyrkofullmäktige, som väljs på söndagen, tillträtt. Sockenutvecklingsföreningen i Vamlingbo har protesterat mot försäljningen, och föreslagit olika ekonomiska åtgärder för att Öja kyrkliga samfällighet inte ska behöva sälja prästgården. Men effekten av förslagen räcker inte till för att stärka ekonomin och få budgeten i balans, anser både kyrkonämnden och kyrkofullmäktige i Öja.