Flytt minskar flyktingars bidragsberoende

Flyktingar som flyttar inom Sverige kan få lättare att få arbete och minska sitt beroende av bidrag. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Integrationsverket.
Genom att inte stanna kvar i sin ursprungskommun minskar flyktingarna sitt bidragsberoende. De flyktingar som flyttar till en så kallad industrikommun, det vill säga en kommun som domineras av industritillverkning, klarar sig i högre utsträckning utan bidrag och ersättningar än de flyktingar som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.