Svenskt krav klassa Östersjön som känsligt område

Flera partier vill nu att Sverige ska ansöka om att klassa Östersjön som särskilt känsligt område hos den Internationella sjöfartsorganisationen IMO
Det är centern, folkpartiet och kristdemokraterna som har lagt ett förslag om klassningen i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget har skjutits upp till nästa torsdag, under tiden ska mer fakta samlas in i frågan. Tidigare i höst har även de övriga partierna utom socialdemokraterna uttalat sig för en sådan ansökan i en riksdagsmotion.