Skjutolycka

Vid skjutövningar på F-4 området gick ett eller fler skott över skjutvallen. Bakom vallen fanns en trupp soldater. Ingen blev skadad, men händelsen anses vara mycket allvarlig.
Den förlupna kulan, eller kulorna, har anmälts till arbetsmiljöinspektionen och enligt den rapport som lämnats så finns ingen, som man säger, verifierad förklaring till den. Men en soldat har sett en fågel lyfta från området vid vallen. Trolig orsak är dock att en eller flera soldater skjutit på en fågel högt upp på skjutvallen", sägs i rapporten.