Nya roller för socialdemokratiska kommunalråd

Nu är det klart hur de socialdemokratiska kommunalråden i Göteborg delar upp arbetet inför den nya mandatperioden.
Göran Johansson tex får vid sidan av ansvaret för ekonomi och näringsliv nu också samordningen av stadsdelsnämnderna på sitt bord - där det är stora förändringar på gång. Annelie Hulthén får som helt nytt kommunalråd ta över stadsbyggnad och trafik från Leif Blomqvist, som blir regionråd. Frank Andersson har sen tidigare ansvaret för skola och förskola och får nu också ansvara för gymnasiet.