Järnvägsspår ska underhållas

Banverket har i år satsat 100 miljoner kronor i Mälardalen och Stockholm på att underhålla järnvägsspåren.
Till exempel har Växlar renoverats och underhållits. Banverket hoppas att insatserna ska minska störningarna i tågtrafiken. Vid större snöfall ska de viktigaste tågsträckorna och anläggningarna prioriteras och resurserna användas där de behövs mest. Tiden innan felavhjälpning kan ske har minskats med en halvtimme. I Stockholmsområdet håller en särskild patrull växlar fria från snö och is.