Sjukvården gjorde inget fel vid tvillingdöd

Sjukvården gjorde inga fel när tvillingar avled i samband med en förlossning efter en transport från Mälarsjukhuset i Eskilstuna till Akademiska sjukhuset i Uppsala och vidare till Åbo i Finland.
Det anser Socialsstyrelsen som har utrett frågan. Däremot, anser Socialsstyrelsen, att det saknas rutiner för hur internationella, planerade sjuktransporter med reguljära transportmedel ska hanteras.