Är det telefonen som utlöser brand?

Kan verkligen mobiltelefoner utlösa bränder? Från första december inför Shell totalförbud för mobiltelefonsamtal på sina mackar pga brandrisk.
Över hela Europa misstänker alltfler att det är mobiltelefonsamtal som utlöser hittills oförklarliga bränder på bensinmackar. Både i Finland och i Tyskland finns redan förbudet och fr o m första december införs stopp på alla Shellmackar i hela Europa. Men Shellföreståndaren i Torsby, Roland Ström är skeptisk. Han tror mer på att det är den statiska elektricitet som utlöses när man öppnar och stänger bildörrar som orsakar mackbränderna.