Föräldrar i protest mot kaos i skolan

En sjätteklass på Gunnarsboskolan i Mullsjö är så stökig och bråkig att ett 40-tal föräldrar har vänt sig till Skolverket för att få hjälp.
Föräldrarna till barnen i sexan har nästan manngrannt skrivit under skrivelsen till skolverket. De skriver att de är oroliga för barnens fortsatta skolgång, att barnen får huvudvärk i skolan och att de har svårt att ta till sig undervisningen. Föräldrar som varit i skolan vittnar om att det mer eller mindre är kaos i klassrummet Föräldrarna har flera gånger vänt sig till skolledningen - men de säger att det inte har blivit någon förbättring. Margareta Eveborn är rektor på Gunnarsboskolan. Hon hänvisar till deras elevvårdsplaner och att mycket av ansvaret faller på arbetslagen. Hon säger också att man har satt in extra resurser i just den här klassen.