Ingen är uppsagd inom vård och omsorg

Ingen anställd inom Gotlands vård och omsorg har hittills tvingats sluta, trots vårens besked att ett hundratal tjänster skulle bort för att spara pengar.
Istället har översynen av organisationen, som fack och arbetsgivare gjort, inneburit att ett tjugotal personer omplacerats. Istället för uppsägningar går Gotlands kommun och fackförbundet Kommunal igenom vårdorganisationen. Först av allt slog de fast turordningskretsarna, vilka avgränsade områden man gör turodningslistor för, säger ombudsmannen för Kommunal, Gunnar Nilsson. Att ingen hittills behövt sluta betyder inte att man kan lova att ingen heller kommer att bli uppsagd, påpekar Gunnar Nilsson